Ga naar hoofdinhoud
contact@klimaatschap.org

COVID 19 en het klimaat II

Dat we ons bevinden in een klimaatcrisis is inmiddels duidelijk. Tevens is de coronacrisis ook zeker geen onbekend fenomeen meer. Deze twee zaken behoren tot de grootste twee thema’s waar wij als Nederlandse bevolking mee te maken hebben gehad de afgelopen periode. En alhoewel deze twee zaken op het eerste oog niet direct veel verband met elkaar houden, blijkt dat in de praktijk zeker niet het geval. Zo was er hier eerder al een blog te lezen over de vermindering van het vliegverkeer als direct gevolg van de coronacrisis en wat dit voor gevolg had op de uitstoot van CO2. Echter is er nog een sterk verband tussen het klimaat en de coronacrisis. Dan wel de connectie tussen CO2 en luchtkwaliteit.

Voor bijna iedereen is het duidelijk dat koolstofdioxide een van de broeikasgassen is die zorgen voor de opwarming van de aarde. Daarnaast is het zo dat CO2 ook sterk verband houdt met de kwaliteit van (binnen)lucht. Niet direct zo zeer omdat CO2 een schadelijke stof is, maar in zekere zin meer omdat het een goede indicatie is van de staat van de ventilatie in een ruimte. Wanneer het CO2-gehalte te hoog is, betekent dit dat er niet voldoende wordt geventileerd in de desbetreffende ruimte. Deze zelfde ventilatie is van groot belang bij de verspreiding van het coronavirus. Aerosolen die COVID19-deeltjes kunnen bevatten zouden gemakkelijker in de lucht kunnen blijven hangen wanneer deze niet goed geventileerd is. Dit zorgt er voor dat het virus zich gemakkelijk kan verspreiden onder de mensen in die ruimte. Voor de bestrijding van het coronavirus is goede ventilatie in gebouwen dus van groot belang. Echter is het, ondanks het feit dat CO2 niet direct een schadelijke stof is voor mensen in kleinere hoeveelheden, wel degelijk onwenselijk. Het kan namelijk lijden tot verminderde werkprestaties wanneer het in te hoge concentraties aanwezig is in een ruimte.

Echter biedt deze connectie ook mogelijkheden. Zo kan men zich afvragen of het mogelijk is om beide zaken gelijktijdig aan te pakken met een en dezelfde maatregel. Om dit verder te onderzoeken is er op dit moment een student bezig aan een onderzoek naar de mogelijkheden. Dit master thesis onderzoek, uitgevoerd als onderdeel van een opleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven, vindt op het moment van schrijven van deze post plaats bij een middelbare school in Gorinchem. De bedoeling van het onderzoek is om in kaart te brengen wat de stand van zaken is met betrekking tot de duurzaamheid van het schoolgebouw. Specifiek gericht op de actieve CO2-voetafdruk. Dit wordt gedaan door middel van het bouwen van een monitor die, aan de hand van een aantal indicatoren, inzichtelijk maakt hoe het gebouw scoort. Hiernaast zal gekeken worden hoe het staat met de luchtkwaliteit en ventilatie aan de hand van het meten van onder andere CO2-waarden over een bepaalde periode. Het idee is om vervolgens te onderzoeken of er oplossingen kunnen worden bedacht die zowel bevordelijk zijn voor het verminderen van de actieve koolstofdioxide-voetafdruk van het gebouw, als voor de binnenlucht-kwaliteit. Als laatste deel zal de besluitvorming binnen de school als bedrijf in beschouwing worden genomen. Dit om te kijken of er op een effectieve(re) en/of efficiënte(re) manier gehandeld kan worden met oog op duurzame innovatie.

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de uitkomst van dit onderzoek? Stuur dan een email naar: w.a.p.v.d.broek@student.tue.nlBack To Top
Feedback
Feedback
Suggesties? Laat het ons weten!
Volgende
Laat je e-mailadres achter. (niet verplicht)
Terug
Verzend
Dank voor je feedback!