Ga naar hoofdinhoud
contact@klimaatschap.org

OVER KLIMAATSCHAP.ORG

Permanent beta, klimaatschap.org is constant in ontwikkeling.

Wie zijn wij

De klimaatontwrichting vraagt van ieder van ons nu en in de komende jaren een inzet. Veel bedrijven, overheden, kennisinstellingen, onderwijs én de samenleving zijn al actief.
Wij zijn De WaardenMakers, een denk- en doe- platform dat oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken zoekt en daarmee wil bijdragen aan een duurzame samenleving. Het initiatief van deze website gebeurt op vrijwillige basis door een deel van de WaardenMakers, waarbij wij de enorme hoeveelheid kennis, kunde en ervaringen die er in onze gemeenschap is benutten.

Wij zijn nu ongeveer driekwart jaar bezig met het opzetten en invullen van de website. Waarbij ‘wij’ staat voor een groep van ongeveer 60 mensen met een diversiteit aan achtergronden. Ieder van ons besteedt wekelijks enkele uren aan zijn of haar bijdrage aan het uitzoeken, schrijven, controleren en corrigeren.

Het huidige kernteam bestaat uit:
Nico, Stijn, Stijn, Ruben, Jorn, Martin, Jan, Walter, Wim, Koen, Rudy, Wanyta, Thirza, Pim, Fabian

Wat doen wij?

Wij zijn gestart met het opzetten van deze website www.klimaatschap.org. Daarbij leunen wij sterk op het werk uitgevoerd in het Drawdown- project en de Nederlandse vertaling van hun werk door Maurits Groen.
De eerste driekwart jaar werkten we aan de structuur, onze uitgangspunten en aan concrete maatregelen. Tientallen mensen hebben een maatregel gekozen en zijn die gaan uitzoeken en beschrijven. Het levert geen pasklaar in beton gegoten product op. Wij zien het vooral als een proces waarin het aantal maatregelen en de kwaliteit van de beschrijvingen toenemen, waarbij we ook op elkaars schouders staan en continu verbeteren.

Tot eind mei 2021 werken wij met onze groep aan een eerste professioneel product. In de komende weken vragen wij aan onze partners om ook bijdragen te leveren. Uiteindelijk willen wij vanuit de website toewerken naar een community, die zich de komende decennia sterk maakt voor concrete veranderingen in onze manieren van produceren en consumeren.

Waar staan wij voor?

In 2019 nam het Europese Parlement, net als ruim 140 landen voor hem, een motie Klimaatnoodstand aan. Daarmee gaf het parlement een duidelijke boodschap over de urgentie om het klimaatvraagstuk, veroorzaakt door ons, aan te gaan pakken. Wij denken, net als de initiatiefnemers van het Drawdown-project (www.drawdown.org) en Countdown (countdown.ted.com) dat wij direct aan de slag moeten.

Daarvoor zijn geen nieuwe innovaties nodig, want er zijn meer dan genoeg oplossingen beschikbaar die direct toepasbaar zijn. In het komende decennium tot 2030 moeten wij laten zien dat alle afspraken die wij hebben gemaakt concreet in de praktijk worden gevoerd. Onder het motto ‘blijven denken, maar vooral ook gaan doen’.

Naast klimaatontwrichting zijn er nog diverse andere urgente maatschappelijke uitdagingen die dringend om oplossingen vragen. Zoals de toenemende tweedeling in onze samenleving, toenemende armoede, het teruglopen van de biodiversiteit, de energietransitie en het herstarten van onze economische ontwikkeling. Wij zien deze opgaven niet als op zichzelf staand, maar juist nauw met elkaar verweven. Door het tegelijkertijd aanpakken van meerdere vraagstukken gaan wij efficiënt met onze middelen om. Met als voorbeeld: een door waterstof aangedreven vrachtwagen levert niet alleen een alternatief voor het gebruik van fossiele brandstof, maar biedt tegelijkertijd werkgelegenheid voor de ontwikkeling en bouw van dergelijke vrachtwagens. Alle maatregelen die wij hebben uitgezocht bevatten daarom een onderdeel co-creatie of meekoppelkansen die oplossingen voor vraagstukken met elkaar verbinden.

Wij denken dat, nu de plannen zoals het klimaat- en energieakkoord van overheden, maar ook van diverse bedrijven op tafel liggen, het vooral gaat over ‘het doen’. Dan gaat het over wat kun je doen en welke zijn de mogelijke maatregelen? Bij veel maatregelen ‘schuurt het’; mensen vinden het snel te duur of de techniek is nog niet goed genoeg. Wij bieden informatie en ook af en toe inspiratie om een goed oordeel te kunnen vormen. Met natuurlijk als uiteindelijk doel dat steeds meer mensen (en organisaties) maatregelen gaan implementeren en daarmee de uitstoot van CO2 eq terugdringen.

Back To Top
Feedback
Feedback
Suggesties? Laat het ons weten!
Volgende
Laat je e-mailadres achter. (niet verplicht)
Terug
Verzend
Dank voor je feedback!