Ga naar hoofdinhoud
contact@klimaatschap.org

Introductie

Veel mensen  die naar hun werk rijden, zitten alleen in hun auto. Als in alle auto’s voor woon-werkverkeer 4 mensen zaten, zouden er in de spits 70% minder auto’s (337.000) rijden.

Auteur

Sem van der Linden

Document

Introductie en kerncijfers

Veel mensen  die naar hun werk rijden, zitten alleen in hun auto. Als in alle auto’s voor woon-werkverkeer 4 mensen zaten, zouden er in de spits 70% minder auto’s (337.000) rijden. Zo besparen carpoolers per werkdag ruim een miljoen liter brandstof en 2,8 kiloton broeikasgassen (CO₂). Dat is het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van bijna 2.100 huishoudens. Naast een forse kostenbesparing levert carpoolen dus een flinke milieuwinst op.2

Personenvoertuigen zijn in de categorie verkeer verreweg de grootste categorie uitstoters van CO₂. Tussen 1990 tot 2014 nam de CO₂-uitstoot van deze voertuigen met ongeveer 20% toe. In 2014 was het verkeer en vervoer voor meer dan 20% verantwoordelijk voor de in Nederland uitgestoten hoeveelheid CO₂. Binnen de sector werkvervoer zorgt het wegverkeer voor bijna 80% van de uitstoot, meer dan de helft (53%) komt van het personenvervoer. De overige 20% is afkomstig van vervoer over water.1

In 2020 werd van de totale hoeveelheid broeikasgassen 32% door de industrie uitgestoten, 20%door de sector elektriciteit, 19% door de sector mobiliteit (binnenlands verkeer), 16% door de landbouw en 13% door de gebouwde omgeving (vanwege het stoken van aardgas voor ruimteverwarming). Dit zijn de vijf sectoren die onderscheiden worden in het op 28 juni 2019 gepresenteerde Klimaatakkoord. Verder is de uitstoot per jaar weergegeven.9

Figuur 1: Uitstoot broeikasgassen naar sector

Carpooling

Carpoolen houdt in dat meerdere mensen met één auto naar het werk rijden. Het is vooral aantrekkelijk voor mensen met redelijk vaste werktijden en vaste werkplekken. Carpoolen kan ook een optie zijn voor zakelijk. Werknemers kunnen bijvoorbeeld samen naar een afspraak gaan. Bedrijven en werknemers kunnen zelf vraag en aanbod bij elkaar brengen. Ook in je vrije tijd kun je kosten besparen door carpoolen. Je rijdt samen met anderen naar een sportvereniging bijvoorbeeld. Zo is carpoolen interessant voor bijna iedereen die gebruik maakt van een auto.2

De milieuvoordelen van carpoolen zijn vooral de reductie in de uitstoot van CO₂, fijnstof en stikstof. Het milieuvoordeel gaat niet helemaal gelijk op met het aantal auto’s dat stilstaat. Dat komt doordat er vaak wordt omgereden om passagiers op te halen (naar schatting 10% extra kilometers) en door een zwaardere auto: per extra passagier verbruik je naar schatting 3% extra brandstof.2

In mei 2021 carpoolen er rond de 750.000 mensen in Nederland. Steeds meer mensen zien hiervan de voordelen in. Dit is te zien in de snelle stijging in de afgelopen jaren. In 2019 waren er nog maar 515.000 mensen die aan carpooling deden.10 Een mogelijkheid om dit aantal te verhogen kan bijvoorbeeld de introductie van ‘carpooling lanes’ zijn. Dit zijn rijbanen die alleen gebruikt mogen worden door auto’s waarin meerdere mensen zitten. Carpooling lanes rondom steden leiden tot meer carpoolen en zetten meer mensen aan om uit gemak een auto te gaan delen.

Stand van zaken

Op dit moment zijn er meerdere apps die carpooling in Nederland gemakkelijker maken. De drie meest populaire zijn: Toogethr, BlaBlaCar en TwoGO. Bij deze apps wordt op basis van de route bepaald wie met wie gekoppeld kan worden om samen de rit te maken.3

Op 5 april 2021 is er een nieuwe app op de markt gekomen, Gokid. Deze kun je een of meerdere carpoolgroepen aanmaken. In de carpoolgroep geven ouders aan of zij beschikbaar zijn om te rijden, hoeveel plekken ze beschikbaar hebben, welke kinderen mee willen rijden, waar zij opgepikt en afgezet moeten worden en hoe laat de ouder die rijdt, vertrekt. Zo wordt niet alleen gekeken naar mensen die naar hun werk moeten, maar ook naar kinderen.4

Verder is BlaBlaCar bezig met het opstellen van meetingpoints. Dit zijn vooraf aangegeven plekken waar auto’s makkelijk kunnen parkeren, om zo moeite te besparen. Op het moment dat de bestuurder zijn rit online zet, krijgt hij/zij suggesties voor een meetingpoint. Zo hoeft vooraf minder afgestemd te worden en kun je sneller onderweg.5

Om gebruik te maken van de apps zijn er vier eenvoudige stappen nodig:

 1. Registratie: je registreert je met je emailadres.
 2. Instellingen: je stelt je persoonlijke voorkeur in (bijvoorbeeld telefoonnummer of profielfoto). Je stelt de ritinstellingen in (bijvoorbeeld aantal passagiers, hoe ver je wilt omrijden, je auto etc).
 3. Een rit aanmaken: selecteer een datum, vertrektijd en bestemmingsadres en sla je rit op.
 4. Een match: wanneer iemand gevonden is die mee kan rijden ontvang je een bericht van de app.

Effecten

Als in alle auto’s voor woon-werkverkeer vier mensen zaten, zouden er in de spits 70% minder auto’s rijden. Buiten het verminderen van files kan carpoolen je veel geld opleveren. In het voorbeeld hieronder deel je de benzinekosten en ‘verdien’ of bespaar je jaarlijks tussen € 1.000 en € 2.500 per persoon (zie tabel 1). Hoe je de kosten deelt, kun je zelf bepalen. Bijvoorbeeld met gesloten beurs (als je om de beurt rijdt) of per week een bedrag betalen.2

Voor de berekening zijn de volgende cijfers gebruikt: 50 km enkele reis naar werk, 4 dagen per week, 40 weken per jaar, 2,5 km omrijden om carpooler(s) op te halen, middenklasse benzine auto, alleen brandstofkosten, en een kilometervergoeding van € 0,19 per km. Er is geen rekening gehouden met de andere kosten van de auto (afschrijving, onderhoud, verzekering, belasting): daardoor zal het voordeel lager zijn.2

Tabel 1: Kosten besparing door het delen van auto’s

Het aantal carpoolauto’s in 2019 is met ongeveer 10.000 toegenomen. Het totaal aantal carpoolauto’s in Nederland kwam hiermee op 51.149 in 2019. De groei ten opzichte van het jaar daarvoor bleef stabiel. Dit kan betekenen dat er een nieuwe fase is aangebroken in de markt voor deelvervoer. Deelvervoer kan bestaan uit: fietsen, scooters, auto, etc. De Rijksoverheid en andere partijen stimuleren deze vorm van vervoer met Green Deals: afspraken om autodelen te bevorderen en minder auto’s en minder autogebruik te realiseren.12 In de Green Deal Autodelen II wordt gestreefd naar 100.000 carpoolauto’s in 2021 en 700.000 gebruikers van autodelen.6 Op 1 januari 2021 waren er 8,8 miljoen personenauto’s.11 Dat wil zeggen dat ongeveer 1,1% een deelauto is, dat zijn 96.800 carpoolauto’s.

In de onderstaande grafiek is de groei te zien in carpoolauto’s (ook wel deelauto’s genoemd) van 2008 tot en met 2017.7

Figuur 2: Ontwikkeling aantal deelauto’s

Als carpooling wereldwijd wordt ingezet en de gemiddelde autobezetting in de stad kan stijgen van 1,6 in 2018 naar 1,8 of 2,0 personen in 2050, krijg je het volgende toekomstbeeld: carpooling kan de uitstoot met 4,2-7,7 gigaton koolstofdioxide verminderen en tegelijkertijd €2,4 – 4,5 miljard besparen op bedrijfskosten. Carpoolen brengt geen implementatiekosten met zich mee waardoor deze besparing makkelijker geïmplementeerd kan worden omdat er geen investeerders nodig zijn.8

Discussie

Als er meer aandacht is voor het klimaatprobleem is de kans groot dat mensen met collega’s samen naar het werk komen. Toch zijn nog veel mensen sceptisch over een vreemde in hun auto. En als carpooling toeneemt in Nederland, kan het zomaar zijn dat mensen die normaal fietsen, eerder meerijden in een auto. Dit betekent meer mensen in een auto, wat weer tot meer uitstoot leidt.

Bronnen

 1. CBS. (2015, 9, augustus). Uitstoot verkeer en vervoer daalt. CBS. Geraadpleegd op 20 oktober 2021, van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/37/uitstoot-verkeer-en-vervoer-daalt
 2. Milieu Centraal. (z.d.) Carpoolen. Milieu Centraal. Geraadpleegd op 20 oktober 2021, van https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/autodelen-en-huren/carpoolen/
 3. Goed op weg. (2020, 30, januari). De drie meest populaire carpool-apps op een rijtje. Goed op weg. Geraadpleegd op 20 oktober 2021, van https://goedopweg.nl/nieuws/de-drie-meest-populaire-carpool-apps-op-een-rijtje
 4. ALD Automotive. (2020, 5, april). Innovatie van de maand: carpoolen voor de maand. ALD Automotive. Geraadpleegd op 21 oktober 2021, van https://www.aldautomotive.nl/over-ons/nieuws-en-persberichten/ArticleID/2752/Innovatie-van-de-Maand-carpoolen-voor-de-kinderen
 5. BlaBlaCar. (z.d.). Sneak Preview: BlaBlaCar komt met suggesties voor jouw meetingpoint. BlaBlaCar. Geraadpleegd op 21 oktober 2021, van https://blog.blablacar.nl/blablalife/what-s-new/product-updates/meetingpoint-carpoolen
 6. Autodelen. (2019). Cijfers en onderzoek. Autodelen. Geraadpleegd op 22 oktober 2021, van https://autodelen.info/cijfers-autodelen
 7. KpVV Crow. (2017, september). Autodelen. KpVV Crow. Geraadpleegd op 23 oktober 2021, van https://kpvvdashboard-4.blogspot.com/
 8. Drawdown (z.d.). Carpooling. Drawdown. Geraadpleegd op 23 oktober 2021, van, https://drawdown.org/solutions/carpooling
 9. CBS. (z.d.). Welke sectoren stoten broeikasgassen uit?. CBS. Geraadpleegd op 18 november 2021, van https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-broeikasgassen/hoofdcategorieen/welke-sectoren-stoten-broeikasgassen-uit-
 10. Nwanazia, Chuka. (2021, 4, mei). Car sharing in the Netherlands is on the rise: here’s why it should continue DutchReview. Geraadpleegd op 18 november 2021, van https://dutchreview.com/expat/car-sharing-netherlands/
 11. CBS. (z.d.). Hoeveel personenauto’s zijn er in Nederland?. CBS. Geraadpleegd op 18 november 2021, van https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/verkeer-en-vervoer/vervoermiddelen-en-infrastructuur/personenautos
 12. Rijksoverheid. (z.d.). Green Deal aanpak. Rijksoverheid. Geraadpleegd op 18 november 2021, van https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal
Back To Top
Feedback
Feedback
Suggesties? Laat het ons weten!
Volgende
Laat je e-mailadres achter. (niet verplicht)
Terug
Verzend
Dank voor je feedback!