Ga naar hoofdinhoud
contact@klimaatschap.org

Introductie

Kernenergie is een groene manier van elektriciteit opwekken doordat er geen CO2 bij vrij komt (Rijksoverheid). Nederland heeft op dit moment één werkende kerncentrale en deze staat in Borssele. Deze levert zo’n 4 procent van de totale Nederlandse elektriciteit (Rijksoverheid).

Auteur

Harm Hoekman
Jesse Mommersteeg

Document

Versie 1.0
Datum 1 november 2020

Introductie

In Borssele wordt kernenergie opgewekt door uranium atomen te splitsen. Bij de splitsing van dit atoom komt enorm veel energie vrij. Doordat de splitsing van het atoom in water plaatsvindt, wordt de energie van de splitsing overgedragen aan het water. Hierdoor begint het water te koken en ontstaat stoom. De stoom drijft vervolgens een turbine aan, die op zijn beurt weer een generator aandrijft. Deze generator produceert de energie die daarna aan het elektriciteitsnet geleverd wordt. (7)

Cijfers

In Nederland hebben we vorig jaar 2.440 PJ aan energie verbruikt, inclusief mobiliteit (EBN, 2019). Hiervan heeft de kerncentrale in Borssele 12 PJ opgewekt (Rijksoverheid). Dit is dus ongeveer 0,5% van het totale energieverbruik van Nederland. De gehele centrale en de bijbehorende faciliteiten nemen ongeveer 0,7 km2 in beslag.
Heel simpel doorberekend zouden er dus 200 kerncentrales identiek aan die in Borssele nodig zijn om heel Nederland van groene nucleaire energie te moeten voorzien; wat ongeveer 140 km2 in zou moeten nemen. Figuur 2 geeft een beeld van de grootte van 140 km2.

Volgens de Correspondent (2019) werd in 2018 door de kerncentrale in Borssele ongeveer 1.7 miljoen ton CO2-uitstoot voorkomen. Terwijl Nederland in 2018 161 miljoen ton CO2 heeft uitgestoten (RIVM, 2019)
Nederland importeert ook met kernenergie opgewekte elektriciteit vanuit Duitsland, België en Fr

Onderstaande tabel geeft enkele scenario’s voor nucleaire energie in Nederland.

Gevaren

Met name door de kernrampen in Fukushima en Chernobyl, wordt nucleaire energie als een erg risicovolle manier van energieopwekking gezien. Een kleine menselijke fout of een grootschalige natuurramp kan in een nucleaire reactor namelijk genoeg problemen veroorzaken, met desastreuze gevolgen voor de omgeving.
De onderstaande tabel geeft het aantal doden per opgewekte PWh per energiebron weer. Te zien is dat in vergelijking met de andere energiebronnen in de tabel, nucleair voor de minste doden per opgewekte PWh zorgt (inclusief rampen, zoals Fukushima en Chernobyl) (ENCO, 2020).

Afbeelding ontbreekt

De aangeleverde afbeelding wacht op goedkeuring voor publicatie.

Figuur 3 – Doden per opgewekte PWh

Daar tegenover staat wel dat rondom Chernobyl 2.600 km2 tot op de dag van vandaag nog steeds besmet is. Ter vergelijking: Nederland heeft een totaaloppervlakte van 41.543 km2. Fukushima’s verboden zone is op het moment 371 km2 (Britannica).

Het nucleaire afval wordt over het algemeen ook als een groot nadeel gezien. Dit blijft immers nog 240.000 jaar gevaarlijk (Greenpeace, 2016). In Finland lijkt er een goede oplossing gevonden te zijn voor nucleair afval: simpelweg diep onder de grond begraven en nooit meer aanraken (Trouw, 2017).

Betaalbaarheid

Kernenergie is een economisch riskante optie voor veel energiemaatschappijen (Volkskrant, 2020). Uit een rapport van de Rijksoverheid, dat naar de tweede kamer is gestuurd door de minister van Economische Zaken Eric Wiebes, blijkt dat kernenergie niet altijd duurder hoeft te zijn dan andere vormen van duurzame energie. Als alle systeemkosten worden meegenomen zou het kunnen concurreren met o.a. wind- en zonne-energie.
Het planbureau voor de leefomgeving heeft een berekening gemaakt voor de kosten omtrent een nieuwe kerncentrale. Voor een reactor met een elektrisch vermogen van 1.000 megawatt zouden die als volgt zijn: Investering van ongeveer 1,9 miljard euro (inclusief ontmantelingskosten aan het einde van de levensduur). De jaarlijkse operationele kosten zouden circa 0,12 miljard euro bedragen. In deze operationele kosten zitten verzekerings-, onderhoud- en veiligheidskosten verwerkt (Planbureau voor de Leefomgeving, 2020).

Discussie

Op korte termijn zou kernenergie een oplossing zijn tijdens de transitiefase naar zonne- en windenergie. Een kerncentrale stoot geen CO2 uit en zou dus kolencentrales kunnen vervangen. Doordat dit geen lange termijn oplossing is worden de risico’s sterk verminderd. Ook leidt dit tijdelijk tot extra nucleair afval maar dit kan daarna weer sterk gereduceerd worden.
Kernenergie wordt vaak als gevaarlijk gezien terwijl dit in de cijfers niet terugkomt. Vergeleken met andere energiebronnen vallen er minder doden. Als er echter iets misgaat met een kerncentrale gaat het vaak wel op grote schaal fout. Het is dus van groot belang dat er goede veiligheidsvoorschriften zijn.n.

Bronnen

Britannica. (n.d.). Nuclear Exclusion Zones. Retrieved from Britannica: https://www.britannica.com/story/nuclear-exclusion-zones

De Correspondent. (2019, November 20). Hoe groot is kernenergie in Nederland? Retrieved from De Correspondent: https://decorrespondent.nl/10730/hoe-groot-is-kernenergie-in-nederland-en-nog-6-vragen/916167980860-a5160662#:~:text=In%20Nederland%20staan%20nu%20drie,van%20de%20stroomopwekking%20in%20Nederland

EBN. (2019). Energie in Nederland. EBN. Retrieved from
https://www.ebn.nl/wp-content/uploads/2019/01/EBN_Infographic2019_14JAN19.pdf

ENCO. (2020). Possible role of nuclear in the Dutch energie mix in the future. Retrieved from https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/09/22/possible-role-of-nuclear-in-the-dutch-energy-mix-in-the-future

EnergieWereld. (2018, December 19). Wat is kernenergie? Retrieved from EnergieWereld:
https://www.energiewereld.nl/kennisbank/wat-is-kernenergie

Greenpeace. (2016, Mei 30). RADIOACTIEF AFVAL: 240.000 JAAR GEVAARLIJK. Retrieved from Greenpeace:
https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/465/radioactief-afval-240-000-jaar-gevaarlijk

Planbureau voor de Leefomgeving. (2020). Kosten van kernenergie in het Optiedocument. Retrieved from PBL:
https://www.pbl.nl/Kosten_van_kernenergie

Rijksoverheid. (n.d.). Kernenergie in de toekomst. Retrieved from Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/opwekking-kernenergie

RIVM. (2019, Mei 9). Uitstoot broeikasgassen licht gedaald. Retrieved from RIVM:
https://www.rivm.nl/nieuws/uitstoot-broeikasgassen-licht-gedaald

Trouw. (2017, Juni 19). De Finnen geven hun kernafval een permanente rustplek onder de grond. Retrieved from Trouw: https://www.trouw.nl/nieuws/de-finnen-geven-hun-kernafval-een-permanente-rustplek-onder-de-grond~bd578dac

Volkskrant. (2020, Oktober 1). Pro-kernenergie? Waar haalt Wiebes dat advies ineens vandaan? Retrieved from Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/pro-kernenergie-waar-haalt-wiebes-dat-advies-ineens-vandaan~b36fd0ac/

World Nuclear Association. (2020, September). Nuclear Power in France. Retrieved from World Nuclear:
https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx

Back To Top
Feedback
Feedback
Suggesties? Laat het ons weten!
Volgende
Laat je e-mailadres achter. (niet verplicht)
Terug
Verzend
Dank voor je feedback!