Ga naar hoofdinhoud
contact@klimaatschap.org

Introductie

‘De groenste liter benzine, diesel, stookolie of ton kolen is de liter of ton die je niet verbrandt.’

Auteur

Maurits Groen

Document

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het boek “Drawdown”.

5000Mton
CO2 reductie
0Miljard
Nettokosten
300Miljard
Nettobesparing

Vrachtwagens

‘De groenste liter benzine, diesel, stookolie of ton kolen is de liter of ton die je niet verbrandt.’ Deze woorden zijn afkomstig van wijlen Ray Anderson, oprichter en CEO van Interface en een verlichte geest op het gebied van verantwoord ondernemen. Als je ‘groenste’ door ‘goedkoopste’ verandert, is de uitspraak ook waar. Wat je niet verbrandt hoef je ook niet te kopen. Deze combinatie van besparing en het voorkomen van vervuiling vormt de kern van de maatregelen om de energie-efficiëntie te verbeteren. Voor de wereldwijde vrachtwagen transportsector is deze integratie van economische en milieukundige voordelen in dit tijdperk van klimaatopwarming bijzonder relevant.

In de lijn van hun voorgangers – paard en wagen en de trein – ging de ontwikkeling van vrachtwagens aanvankelijk in en rustig sukkeldrafje, totdat ze in de Eerste Wereldoorlog essentieel werden voor militaire operaties. Dankzij technische verbeteringen en een verbeterde infrastructuur werden ze steeds geschikter als transportmiddel. In de jaren dertig van de vorige eeuw werd de diesel truck geïntroduceerd. In twintig jaar tijd werd die zeer populair en tegenwoordig vervoert de diesel truck grofweg de helft van alle vracht die over land gaat. In de Verenigde Staten vervoeren vrachtwagens in gewicht bijna 70 procent van alle binnenlandse vracht – meer dan 8 miljard ton per jaar. Zelfs wanneer goederen over het spoor of het water worden vervoerd, begint en eindigt hun reis vaak in een vrachtwagen.

Om al die vracht te vervoeren, in de VS en de rest van de wereld, is een enorme hoeveelheid diesel nodig. Alleen al in de VS verslinden vrachtwagens 190 miljard liter diesel per jaar en hun rol in de uitstoot van broeikasgassen is net zo kolossaal als de voertuigen zelf. Vrachtwagens vertegenwoordigen net iets meer dan 4 procent van de voertuigen in de VS en zijn goed voor 9 procent van het totale aantal gereden kilometers, maar verbruiken meer dan 25 procent van de brandstof. Wereldwijd komt ongeveer 6 procent van alle uitstoot van vrachtwagens. De CO2-emissie uit transport is de afgelopen decennia snel gestegen, maar de emissie van het vrachtwagenvervoer laat die van het personenvervoer ver achter zich. Aangezien het vervoer van goederen sterker toeneemt naarmate inkomens stijgen en de verwachting is dat de uitstoot van het goederentransport op de weg zal blijven toenemen, zijn drastische verbeteringen op het gebied van efficiëntie noodzakelijk.

Er zijn in hoofdzaak twee manieren om het brandstofverbruik per vervoerde ton aan goederen omlaag te brengen: efficiëntie integreren in het ontwerp van nieuwe vrachtwagens en het doorvoeren van maatregelen in de vrachtwagens die al rondrijden. In 2011 stelde Obama de eerste standaarden voor brandstofefficiëntie in voor nieuwe heavy-duty vrachtwagens geproduceerd in de periode 2014 – 2018. In een tweede ronde moeten innovaties in brandstofefficiëntie doorgaan en toegepast worden. Hiervoor zijn betere motoren, aerodynamica, minder gewicht, minder rolweerstand voor de banden, automatische stopsystemen voor motoren en hybridisatie nodig. Met een goede automatische versnellingsbak elimineer je de effecten van slecht rijgedrag die in het geval van handgeschakeld rijden kunnen optreden. Op basis van de Amerikaanse prijzen uit 2010 kost een normale modernisering van en nieuwe vrachtwagen ongeveer 30.000 dollar, maar bijna datzelfde bedrag valt er jaarlijks mee te besparen op brandstofkosten. Sommige technologieën zijn binnen een kort tijdsbestek terug te verdienen, soms al in één of twee jaar.

Een vrachtwagen met aanhanger blijft jarenlang op de weg: in de VS gemiddeld negentien jaar en in lagelonenlanden vaak langer. Gezien de lange levensduur van een vrachtwagen is het essentieel dat de efficiëntie van de bestaande wagenparken wordt verbeterd. Dit geldt vooral voor die gebieden in de wereld waar de vrachtwagens al beduidend ouder zijn (en dus aanzienlijk minder efficiënt). Er is een reeks maatregelen om de energieverspilling tegen te gaan en de brandstofefficiëntie te verhogen: het verbeteren van de aerodynamica, het installeren van apparatuur die voorkomt dat de motor stationair draait, het doorvoeren van verbeteringen om de rolweerstand te verlagen, het aanpassen van de versnellingsbak, en het toevoegen van automatische cruise control aan de wagen. Elke maatregel op zich stelt misschien niet zo veel voor, maar als ze samen worden toegepast, levert dat een substantieel verschil op.

Het verbeteren van de efficiëntie van bestaande vrachtwagens is relatief goedkoop en levert een hoog rendement op. Volgens de Carbon War Room bespaart en heavy-duty vrachtwagen in de VS die 5 procent efficiënter is gemaakt jaarlijks meer dan 4.000 dollar. Een mix van kostenbesparingen doet ertoe in een sector waar de brandstoftank en het bedrijfsresultaat nauw met elkaar in verbinding staan. Toch kan het moeilijk zijn om de investeringskosten vooraf te betalen, zeker voor kleinere bedrijven die vaak moeite hebben om de financiering rond te krijgen. Ook kunnen verschillende belangen een rol spelen: wanneer degene die voor de verbeteringen in efficiëntie moet betalen, niet ook voor de brandstof betaalt, heeft die weinig reden om de verbeteringen door te voeren. Een ander obstakel is het gebrek aan beschikbare en betrouwbare informatie over de efficiëntie prestaties van de verschillende technologieën; de Carbon War Room en andere instanties zijn druk bezig die leemte op te vullen.

Naast het verhogen van de efficiëntie van nieuwe en bestaande vrachtwagens, kan het totaal aantal afgelegde kilometers worden teruggebracht en het aantal kilometers per liter worden verhoogd door de beste routes van A naar B te kiezen, door het rijden met een lege trailer te voorkomen en door de chauffeurs te trainen om zuinig met brandstof om te gaan en hen te belonen als ze daarin slagen. Op de lange termijn zal de sector moeten overgaan op vrachtwagens die rijden op brandstof met een lage uitstoot of die een elektrische motor hebben. Ook kan een verschuiving naar grotere vrachtwagens die meer vracht kunnen vervoeren tot en merkbaar verschil leiden. Gaandeweg zal de maatschappij profiteren van de afname in luchtvervuiling: zwaveldioxide, stikstofdioxide en fijnstof, waardoor momenteel de stedelijke gebieden worden geteisterd en de volksgezondheid wordt aangetast. Van het vrijwillig moderniseren van vrachtwagens tot nationaal beleid dat standaarden voor brandstofefficiëntie instelt; aanhoudende inspanningen om het goederentransport over de weg efficiënter te maken zullen goed zijn voor zowel de sector als voor het klimaat.

Impact

Als in 2050 het percentage vrachtwagens dat uitgerust is met technologieën voor brandstofefficiëntie van 2% naar 85% is gestegen, dan levert dit een reductie in CO2-emissie van 6,2 gigaton op. Een investering van 544 miljard dollar om dit te implementeren kan in dertig jaar resulteren in en besparing van 2,8 biljoen dollar aan brandstofkosten.

Back To Top
Feedback
Feedback
Suggesties? Laat het ons weten!
Volgende
Laat je e-mailadres achter. (niet verplicht)
Terug
Verzend
Dank voor je feedback!