Ga naar hoofdinhoud
contact@klimaatschap.org

Introductie

Het water dat we thuis gebruiken – om te douchen, de was te doen en planten water te geven – kost energie.

Auteur

Maurits Groen

Document

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het boek “Drawdown”.

1000Mton
CO2 reductie
0Miljard
Nettokosten
25Miljard
Nettobesparing

Waterbesparing thuis

Het water dat we thuis gebruiken – om te douchen, de was te doen en planten water te geven – kost energie. Het kost energie om water te zuiveren en te transporteren, het indien nodig te verwarmen, en het als afvalwater weer af te voeren. Wereldwijd gaat een kwart van het huishoudelijke energieverbruik naar warm water. Niet alleen de plaatselijke overheid kan besparingsmaatregelen treffen, efficiënter waterverbruik kan ook per huishouden en per kraan worden aangepakt.

Thuis verbruiken Amerikanen per persoon gemiddeld zo’n 370 liter water per dag – veel meer dan in de rest van de wereld. Ongeveer 60 procent daarvan wordt binnenshuis verbruikt, voornamelijk om toiletten door te spoelen, kleding te wassen, te douchen en uit de kraan te tappen; 30 procent wordt buitenshuis gebruikt, vrijwel volledig om gazons, tuinen en planten van water te voorzien. Dat is meer dan elk ander huishoudelijk gebruik, ondanks het feit dat het besproeien van de tuin niet urgent is. Nog eens 10 procent gaat verloren door waterlekken.

Om binnenshuis water te besparen, spelen twee technologische ontwikkelingen en hoofdrol: toiletten met een spaarknop en efficiënte wasmachines, respectievelijk goed voor 19 en 17 procent minder waterverbruik. Waterbesparende kranen en douchekoppen en efficiëntere vaatwassers dragen ook een steentje bij. In totaal kunnen dergelijke apparaten en sanitair het huishoudelijk waterverbruik met 45 procent doen dalen. Als we wat doen aan de hoeveelheid water die we thuis verbruiken, heeft dat een buitengewoon groot effect op het bijkomende energieverbruik. Volgens het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) kunnen de VS meer dan 38 miljoen kilowattuur besparen als één op de honderd huishoudens een oud toilet vervangt door en nieuw efficiënt model. Dat is voldoende om een maand lang 43.000 huishoudens van stroom te voorzien.

Het voordeel van al deze maatregelen is dat je ze maar één keer hoeft te nemen. Als huiseigenaren en verhuurders bereid zijn hierin te investeren en even te wachten op het uiteindelijke financiële voordeel, zijn we er eigenlijk al. Maar ook individueel gedrag kan het waterverbruik binnenshuis beperken. Gemiddeld nog maar vijf minuten douchen, alleen volle wasmachines laten draaien en dagelijks per huishouden drie keer minder doorspoelen, scheelt voor elk van die maatregelen al gauw 7 tot 8 procent op het waterverbruik. Het nadeel is natuurlijk dat deze gedragsveranderingen moeten beklijven om op de lange termijn het verschil te maken – en het aanleren van goede gewoonten is nu eenmaal lastig.
Buitenshuis kan het besproeien van de tuin met drinkwater worden verminderd of volledig worden stopgezet door opgevangen regenwater te gebruiken. Nog een optie is een automatisch druppelsysteem te installeren, wat behoorlijk efficiënt is, of de kraan uiteindelijk maar helemaal dicht te draaien en over te stappen op planten die nauwelijks water nodig hebben.

De succesverhalen achter waterbesparing laten zien welke methoden het beste resultaat opleveren. Lokale beperkingen op het gebruik van drinkwater, en overheidsbeleid dat waterefficiënt sanitair verplicht, zijn bijzonder effectief. Keurmerken, zoals in de VS het WaterSense-label van het EPA, helpen consumenten bij het maken van keuzes. Kortingen op de aankoop van efficiënte apparaten en sanitair kunnen consumenten over de streep trekken. Uit deze maatregelen halen we dubbel voordeel: zowel het energie- als het waterverbruik daalt. Wereldwijd is het zaak al dit soort maatregelen door te voeren, nu velen kampen met een tekort aan water. Klimaatverandering maakt dat het nog moeilijker wordt om de groeiende wereldbevolking van water te voorzien. Tijdens droge perioden is er bijvoorbeeld meer behoefte aan irrigatie, terwijl de kwaliteit en kwantiteit van het beschikbare water dalen.

Alle hier genoemde oplossingen leggen de nadruk op het verminderen van het directe huishoudelijke waterverbruik, maar je kunt met andere keuzen en technologieën thuis ook het indirecte verbruik beïnvloeden. Het energieverbruik is daarin een belangrijke: kerncentrales en fossiel gestookte centrales gebruiken enorme hoeveelheden water als koelmiddel. In de VS zijn ze verantwoordelijk voor bijna de helft van het totale watergebruik. Met één kilowattuur zijn 95 onzichtbare liters water gemoeid. De nauwe band tussen water en energie impliceert dat het verbeteren van de efficiency op het ene gebied ook die op het andere gebied verbetert.

Impact

Als het aandeel waterbesparende kranen en douchekoppen de komende dertig jaar stijgt tot 95%, voorkomt dat een uitstoot van 4,6 gigaton C02, omdat het energie scheelt als er minder warm water wordt gebruikt. Opschaling van overige waterbesparende technieken kunnen nog extra reductie opleveren. In onze berekening van de mogelijke energiebesparing hebben we alleen warm water opgenomen.

Back To Top
Feedback
Feedback
Suggesties? Laat het ons weten!
Volgende
Laat je e-mailadres achter. (niet verplicht)
Terug
Verzend
Dank voor je feedback!